U bent hier: Home » Nieuws

Nieuws

Verwarmingsaudit
Verwarmingsaudit

Op 1 juni 2007 trad het Besluit van de Vlaamse Regering van 8/12/2006 betreffende het onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor het aanmaken van warm gebruikswater in werking. Dit besluit is zowel van toepassing op niet-ingedeelde als ingedeelde inrichtingen.

In het besluit zijn de bepalingen opgenomen omtrent de goede en veilige staat en de verplichtingen van de gebruiker en eigenaar van een centraal stooktoestel, de erkenningsvoorwaarden en procedures voor de technici en opleidingscentra genoemd in het besluit.

Een centraal stooktoestel wordt gedefinieerd als een stooktoestel met een centrale stookketel, en, optioneel, een aparte brander, waarbij de gegenereerde warmte via een geleid en gekanaliseerd transportsysteem gedistribueerd wordt naar meerdere, afzonderlijke ruimten en, optioneel naar een voorziening voor de productie van warm verbruikswater.

De verwarmingsaudit dient te worden uitgevoerd aan de hand van het rekeninstrument of de software die door de Vlaamse minister, bevoegd voor energiebeleid, ter beschikking zal worden gesteld.

Premies

Voor een overzicht van de momenteel geldende premie klik op de volgende link: www.energiesparen.be

Wij helpen u graag verder.

Terug naar boven