U bent hier: Home » Activiteiten » Energie audit

Energie audit

Door de almaar stijgende energieprijzen, is het belangrijk te streven naar efficiënt energiebeheer. Dit kan maar als we een duidelijk zicht hebben op het energieverbruik. Een energie-audit zorgt voor het nodige inzicht en spoort de meest rendabele energiebesparingen op. Om aan de wetgeving en de specifieke vraag van de klant tegemoet te komen, bieden wij volgende energie-audits aan:

  • Energie-audit bij particulieren (EAP)
  • Energie-audit (één-thema, snelle of globale audit)
  • Verwarmingsaudit

Energie-audit bij particulieren

Een EAP (=energie advies procedure) is een globale procedure over de volledige woning die zowel verwarming, verlichting, gebouwschil (vorm, ramen, buitenkant, oriëntatie) als isolatie, ... onder handen neemt. Deze audit is ideaal wanneer men een globaal beeld wil krijgen van de staat van een woning (bijvoorbeeld bij aankoop van een bestaande woning). Het resultaat van deze audit is een label, gaande van E (zeer slecht) tot A+ (zeer goed) per aspect van de audit. Naast de labels wordt er ook advies verleend in verband met de mogelijke oplossingen voor de knelpunten.

De kostprijs van een energie-audit kan snel terugverdiend worden door enerzijds de energiebesparingen en anderzijds de premies.

De EAP wordt uitgevoerd door een energie-deskundige.

Openbare instellingen zijn wettelijk verplicht hun gebouwen met een oppervlakte groter dan 1000m2 te voorzien van een energieprestatie certificaat (EPC). Zij moeten dit certificaat uiterlijk op 1 januari 2009 behalen.

Energie-audit (één-thema, snele of globale audit)

Naast de EAP en het EPC is er een energie-audit op maat, dit voor specifieke toepassingen. Deze audit geeft als resultaat een besparingspercentage dat behaald wordt, wanneer het advies opgevolgd wordt.

Om op elke vraag een passende oplossing te bieden, is er de keuze tussen een snelle, een één-thema (verlichting, verwarming,…) en een globale audit.

Een snelle audit vergelijkt het energieverbruik van het gebouw met dat van gelijkaardige gebouwen. Zo kan op een vrij vlugge en goedkope manier gedetecteerd worden waar eventuele problemen zich voordoen.

Als blijkt uit de snelle audit dat bijvoorbeeld het energieverbruik voor de verwarming uitzonderlijk hoog is, kan dit in detail bekeken worden in een één-thema audit.

De meest voorkomende één-thema audits zijn: verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, perslucht, ...

De globale audit, tenslotte, bevat alle technieken en thema’s tot in detail. Deze audit wordt sterk aangeraden bij verbouwing of wanneer het de bedoeling is veel te besparen.

Verwarmingsaudit

Een verwarmingsaudit is een audit die, overeenkomstig de wetgeving, bij verwarmingsinstallaties ouder dan 15 jaar gebeurd. Op 1 juni 2007 trad het Besluit van de Vlaamse Regering van 8/12/2006 betreffende het onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor het aanmaken van warm gebruikswater in voege. Dit besluit is zowel van toepassing op niet-ingedeelde als ingedeelde inrichtingen.

In het besluit zijn de bepalingen opgenomen omtrent de goede en veilige staat en de verplichtingen van de gebruiker en eigenaar van een centraal stooktoestel, de erkenningsvoorwaarden en procedures voor de technici en opleidingscentra genoemd in het besluit.

Een centraal stooktoestel wordt gedefinieerd als een stooktoestel met een centrale stookketel, en, optioneel, een aparte brander, waarbij de gegenereerde warmte via een geleid en gekanaliseerd transportsysteem gedistribueerd wordt naar meerdere, afzonderlijke ruimten en, optioneel naar een voorziening voor de productie van warm verbruikswater.

Terug naar boven